GRAĐANI SELA ZLAKUSE TRAŽE DA SE POOŠTRE KAZNE ZA LOPOVE

U Etno parku «Terzića avlija» se čuva stenogram sa Narodne Skupštine Kraljevine Srbije, iz 1890. godine, počev od XXCVII redovnog sastanka vanredne Narodne skupštine 21. Februara 1890. godine na čijem kraju se nalazi i Budžet Kraljevine Srbije sa prihodima i rashodima za budžetsku 1890. godinu.

U ovoj već antikvarnoj knjizi, koja broji preko 1000 strana pominje se selo Zlakusa, na XCIV redovnom sastanku vanredne Narodne skupštine, od dana 27. Februara 1890. godine, kojom je predsedavao Potpresednik Dimitrije Katić a prisustvovao i Ministar finansija, sa početkom u 3 časa po podne, pod rednom tačkom br.63, na sledeći način:

——————————————————————————————————

«Građani sela Zlakuse u okr. užičkom mole za rešenje: da se opštine razgrupišu; da se odredi ponovni premer i klasifikacija zemljišta; da se ziratna mesta mogu zagrađivati; da se mogu krčmiti svi seljački proizvodi, da se zakoni za lopove pooštre.»

U nastavku stoji Rešenje:

«Da se radi premera zemljišta uputi ministru finansija kao nadležnom a preko ostalih tačaka u molbi preći na dnevni red jer sadrže predlog»

—————————————————————————————————–

Ujedno, ovo je jedan od prvih pisanih pomena sela Zlakuse, uz popis meštana stanovništva Zlakuse iz popisa Kneževine Srbije, nakon 1860. godine kada se pominju i familije koje su danas najbrojnije u selu – Šunjevarići, Terzići, Stankovići (današnji Stankići), Glišići, Tešići…

 

Najnovija brošura

brosura_m