Mesna zajednica

TeritorijaZlakusa, nekad opštinsko mesto, posle drugog svetskog rata bilo je u jednoj mesnoj zajednici sa selima Potpeć, Krvavci, Potočanje i Gorjani a 2004. godine postaje samostalna mesna zajednica na površini teritorije od 665 ha.

Današanja teritorija mesne zajednice nalazi se na desnoj obali reke Đetinje i sa desne strane magistralnog puta Užice-Požega (dok je nekad KO Zlakusa prelazila i preko sadašnje leve strane magistrale, sve do stare trase puta kojim su nekad prelazili i turski karavani a sada taj deo pripada MZ Gorjani). Pruža se između Potpećkog polja i rečice Petnice (koja izvire ispred spomenika prirode Potpećka pećina) na zapadu, vrha Gradina (ujedno najviša tačka sela) i sela Drežnika na jugu, Jocovog brda i sela Roge na jugoistoku, sela Rupeljeva na istoku, Uzićkog polja i sela Uzići na severoistoku i sela Gorjani na severu.

Kako se uzićko, zlakuško (Mlađenovina, sa desne strane Đetinje i Kamenjača, između pruge Beograd-Bar i leve obale Đetinje) i potpećko polje nastavljaju preko Šengolja i Rasne na požešku kotlinu, može se reći da je ravničarski deo MZ Zlakusa njen sastavni deo što potvrđuju potpuno isti klimatski uslovi koji karakterišu ovu kotlinu. Drugi deo MZ, onaj brdski, razmešten je po obroncima Gradine (932m), ispod tzv. Kardžine ili Marića stene (650m), Borovnjaka (670m), Jocovog brda (760m), prema Roškoj ploči i brdu Vranjača. Upravo prve kuće su nicale po tim brdskim delovima sela dok je ravničarski deo oko Đetinje korišćen u poljoprivredne svrhe. Vremenom, žitelji sela počeli su postepeno silaziti i naseljavati ravničarski deo, bliže reci, njivama i magistralnom putu tako da je danas na tom ravničarskom delu i centar sela, tzv. Pecarina i Džaovina. Pojedini nazivi delova sela datiraju iz vremena turske vladavine ovim krajevima.

Struktura – broj stanovnika u MZ Zlakusa se kreće poslednjih decenija u rasponu od 690 do 730, a broj domaćinstava od 205 do 216. MZ Zlakusa ima osnovnu četvororazrednu školu, sportski teren, nekoliko spomenika iz prošlosti, više prehrambeno-trgovinskih radnji i preduzeća, ugostiteljski objekat, 50 kategorisanih ležaja u seoskom turizmu, letnju pozornicu, etno muzej, likovnu galeriju, markirane pešačke staze, mini kamp za planinare, proizvodnju grnčarije, nekoliko aktivnih udruženja građana, aktiv žena, jedan sportski klub, tri groblja, veće zasade malina, kupina, šljiva, uzgajivače cveća, povrća, pastrmki, proizvođače mleka, meda, užičke rakije i mesnih proizvoda … U planu su izgradnja crkve, spa hotela, doma kulture sa fiskulturnom salom, trim i biciklističke staze…

DAN MZ JE 18. AVGUST – 18. Avgust se obeležava kao Dan MZ Zlakusa jer je ne tadašnji dan tragično stradalo 18 meštana sela 1941. godine, kao znak odmazde nemačkih i šiptarskih vojnih snaga posle bitke na Gradini, tako što su isti streljani a potom obešeni na ulasku u selo.

Najnovija brošura

brosura_m