NAZIVI POJEDINIH DELOVA SELA

U Zlakusi postoji više toponima za pojedine delove sela ili određene potese čiji nazivi imaju veze sa ljudima ili zanimanjima iz prošlosti, tako da svojim imenima svedoče o tragovima prošlih vremena i mogu imati veliki značaj u proučavanju istorije sela.

Prema izvorima dobijenim od Vasilija Terzića tumačenja i poreklo nekih od tih sinonima su sledeći:

 

 • ZUKOVINA – deo sela nazvan po imenu jednog od turskih vlasnika tog dela polja
 • DŽAOVINA – takođe vezana za period turskog boravka na ovim prostorima
 • BALČOVINA – pretpostavlja se da je vezana za isti taj period
 • BADŽAKOVINA – vezuje se za porodicu Todorovića, kojih danas nema u Zlakusi a živeli su u zaseoku Vranjača (kod stare kuće poznatog trubača Boška Ostojića)
 • KOVAČEVINA – takođe u zaseoku Vranjača (na lokaciji gde se danas nalazi porodična kuća Miloša Glišića), koja se vezuje za rodonačelnika porodice Kovačević, koji se doselio na to mesto i bavio se kovačkim zanatom (smatra se da ju tu bila i prva kovačka radnja u Zlakusi – druga poznata kovačka radnja bila je u kasnijem periodu u centru sela u vlasništvu familije Petronijević, «kod Dikule»)
 • KUĆIŠTINA – potes ili zaravan u zaseoku Terzići, verovatno i mesto gde se prvi pripadnik ove familije doselio u Zlakusu
 • KAMENJAČA – naziv za deo njiva u zlakuškom polju – pretpostavlja se da je dobio naziv po kamenu koji je opet reka Đetinja prilikom plavljenja polja navlačila u taj deo njiva ili po tome što se nekada u tim njivama vadio šljunak za građevinske radove u selu

Pored ovih naziva delova sela, postoje i oni drugi za koji se još uvek ne zna odakle potiču, kao što su:

 • VRANJAČA
 • PECARINA
 • KARADŽINA STENA
 • ERČEVINA
 • ZMAJEVAC
 • PALJEVINE
 • BOROVNJAK
 • KRČEVINA
 • VUJAČA
 • ŠĆEPANKA
 • MLAĐENOVINA

 

 

Najnovija brošura

brosura_m