Legenda o imenu sela

Postoji nekoliko priča i legendi o tome kako je selo dobilo ime. Jedna od njih koja se najčešće čuje i koja ima najviše argumenata potiče još iz vremena Turaka.

Naime, delom teritorije današnjeg sela prolazili su turski karavani, utabanim rimskim putevima a puni robe i dukata, što je uvek privlačilo pažnju hajduka. Upravo, najzgodnije i omiljeno mesto hajducima za prepad na prolazeće karavane bila je jedna kosa (prevoj) u današnjem ataru sela. Pošto su napadi na turske karavane na tom mestu učestali upravo prilikom prelaska preko te kose, Turci, zazirući upravo od tog mesta nazvaše tu kosu po zlu, odnosno «zla kosa». Vremenom, taj naziv se ustali i kod samog naroda koje je nastanjivalo taj deo nahije i opet, vremenom, prilikom izgovora i nepreciznog tumačenja došlo je do prelaska glasa «o» u glas «u» i odatle današnji naziv sela ZLAKUSA.

Po drugoj legendi na teritoriji današnjeg sela postojao je jedan han gde su turski karavani pravili predah putujući iz Carigrada ka Dubrovniku. Pred tim hanom ih je uvek dočekivalo jedno kuče lajući na konje, «zlo i kuso» kako su ga Turci opisivali i dadoše ime celom selu po tom kučetu.

Imajući u vidu postojanje starih rimskih puteva ovom teritorijom, naročito zbog nekad velikog rimskog naselja u selu Visibaba nadomak Požege na nepunih 13km od Zlakuse i rimskih nekropola u susednom selu Uzići (postojanje čak starog kamenog turskog (rimskog) mosta preko rečice Dervente u blizini) očito je tačno da su tim putevima kasnije prolazili  turski karavani i vrlo moguće da je neka od ovih legendi i dovela do današnjeg imena sela.

 

Najnovija brošura

brosura_m