Grnčarska domaćinstva

U Zlakusi, grnčarskoj prestonici ovog starog zanata na Balkanu, danas postoji 18 aktivnih grnčarskih domaćinstava sa stalnom proizvodnjom grnčarskog posuđa i nekoliko domaćinstava koji se ovim grnčarskim zanatom bave sezonski i povremeno. Većina ovih domaćinstava su članovi Udruženja lončara Zlakusa (osnovano 2006. godine) ili Udruženja Zlakuška grnčarija (osnovano 2011. godine).

 

Aktivna grnčarska domaćinstva u Zlakusi, prema mapi sela, su: 

 1.   Domaćinstvo Tešić Dragana
 2.   Domaćinstvo Tešić Žarka i Darka
 3.   Domaćinstvo Nikitović Milića
 4.   Domaćinstvo Nikitović Milojka
 5.   Domaćinstvo Tešić Jovice
 6.   Domaćinstvo Lazić Milete
 7.   Domaćinstvo Šunjevarić Vasa
 8. Domaćinstva Šunjevarić Svetozara i Veselina (BRAĆA ŠUNJEVARIĆ)
 9.   Domaćinstvo Šunjevarić Velimira
 10.   Domaćinstvo Savić Milana
 11.   Domaćinstvo Šunjevarić Pavla
 12.   Domaćinstvo Šunjevarić Petra
 13.   Domaćinstvo Nikitović Dragoslava – Bibile
 14.   Domaćinstvo Sarvan Borka
 15.   Domaćinstvo Nikitović Zorana
 16.   Domaćinstvo Šunjevarić Dragice
 17.   Domaćinstvo Klopanović Darka

Katalog grnčarskih proizvoda možete pogledati OVDE.

. . .

VIDEO SEKCIJAClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch Video

Najnovija brošura

brosura_m