Udruženje lončara Zlakusa

Udruženje Zlakuška Grnčarija osnovano je 2011. godine u Zlakusi sa ciljem upoznavanja, negovanja i očuvanja tradicije starog grnčarskog zanata karakterističnog za selo Zlakusu.

Ostali ciljevi ovog Udruženja su upoznavanje, negovanje i očuvanje narodne tradicije, okupljanje svih umetnika, zanatlija starih zanata sa šireg područja u cilju jedinstvenog delovanja i negovanja pozitivnih trendova i vrednosti, organizovanje sajmova i izložbi proizvoda narodne radinosti, kao i sajmova i izložbi proizvoda narodne radinosti, ali i seminara koji se tiču starih zanata i narodne radinosti, aktivnosti u okviru pedagoškog i vaspitnog rada sa decom predškolskog i školskog uzrasta, saradnja sa kulturnim, umetničkim i obrazovnim institucijama iz okruženja, zemlje i sveta…

Najnovija brošura

brosura_m