RAKETA POGODILA TEMELJE PRVE KUĆE GLIŠIĆA U ZLAKUSI

Da ostane zabeleženo da Zlakusa nije bila pošteđena ratnih dešavanja i za vreme NATO bombardovanja Srbije, tokom 1999. godine, potrudio se Miloš Glišić koji se za uspomenu slikao tog aprilskog dana pored rakete koja je slučajno ili namerno završila u zaseoku Vranjača.

Raketa je pala na mesto koje meštani sela nazivaju Ravan a na tom mestu se nekada nalazila kuća prvog doseljenika familije Glišić, koji je u Zlakusu stigao iz Hercegovine u XIX veku.

 

 

Najnovija brošura

brosura_m