RIMSKO UTVRĐENJE NA VRHU ZLAKUSE

Najviša tačka Zlakuse je vrh Gradina (ili Drežnička Gradina), nadmorske visine od 931m, gde je tokom druge polovine XX veka podignut spomenik u obliku kamene piramide da podseća na jedan od prvih oružanih borbi između partizana i Nemaca u ovom kraju, koja je prethodila i formiranju prve slobodne teritorije u ovom delu porobljene Evrope ( poznatoj po nazivu Užička Republika).

Postoji priča starijih meštana iz Zlakuse, Drežnika, Rogu , zaseoka Markovići pod Gradinom, koja se prenosila sa kolena na kolono iz prošlosti, da je upravo na ovom vrhu nekad postojalo manje rimsko utvrđenje čija je osnovna funkcija bila obezbeđivanje i osmatranje šire deonice puta koji je u to vreme prolazio padinama Gradine. Put je bio od posebne važnosti kao veza između Istočnog i Zapadnog Rimskog carstva jer je vodio je iz pravca Carigrada ka Dalmaciji i Dubrovniku.

Da ova priča ima osnova svedoči velika količina kamena na samom vrhu, kao i prilazećem delu a koji može poticati od ostataka jednog takvog utvrđenja – od dela kamena je napravljen i pomenuti spomenik u obliku piramide na samom vrhu, veliki kameni zidovi kojim su omeđena imanja stanovništva pod samim vrhom Gradine (zaseok Zaboj). Poznato je da je teritorija današnjeg sela Visibaba (kraj Požege) bila najveća rimska municipija u ovom kraju, da u susednom selu Uzići postoje rimske nekropole, dok na rečici Derventi postoji sačuvan turski kameni most za koji se pretpostavlja da je i stariji od tog perioda, odnosno da potiče iz doba Rimljana što takođe ukazuje na mogućnost utvrđenja u to vreme na Gradini. U literaturi se takođe pominje Dresnik u okolini Užica za vreme vizantijske vladavine što se može povezati sa današnjim susednim selom Drežnikom, odnosno vrhom Drežnička Gradina.  Takođe, sa samog ovog vrha pruža se jedinstven pogled pod uglom od 360 stepeni što mu daje odličnu preglednost čitavog okruženja i dobru osmatračnicu za pomenutu trasu nekadašnjeg rimskog puta.

 

 

Najnovija brošura

brosura_m