ŠKOLA ORIJENTACIJE U PRIRODI (osnovni kurs orijentacije)

ORGANIZATORI: Etno udruženje „Zavičaj“ i Etno park „Terzića avlija“, Zlakusa

U okviru programa namenjenim aktivnostima mladih sa teritorije Grada Užica, Etno park „Terzića avlija“ i Sektor za ruralni turizam Etno udruženja „Zavičaj“ organizuju školu orijentacije u prirodi sa osnovnim kursom orijentacije. Obuka u orijentiringu održava se u sklopu projekta „Mladi su budućnost -2“ uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.

Projektom se obeležava 15 godina seoskog turizma u Zlakusi i 15 godina postojanja i rada Etno udruženja „Zavičaj“, sa ciljem kreiranja novih sadržaja u oblasti ruralnog turizma, u narednih 15 godina, posebno u oblasti planinarstva, kao što su održavanje republičkog kola treking lige Srbije  i pokretanje takmičenja u orijentiringu u Zlakusi i orkuženju tokom 2020. godine.

Ovom obukom se želi mladima sa teritoriji Grada Užica približiti ORIJENTIRING, kao SPORT i jedan od načina boravka u prirodi koji je veoma bitan za njihovo odrastanje u eri Interneta i mobilnih telefona.

O ORIJENTIRINGU: Orijentiring je sport u kome takmičar (ekipa) treba uz pomoć karte i kompasa za najkraće moguće vreme pronađe na terenu određen broj kontrolnih tačaka (kontrola) i to onim redoslednom kako je na karti nacrtano. Pri tome se takmičari na terenu kreću po nepoznatom terenu (stazi), za razliku od atletskog krosa gde se trčanje izvodi na obeleženoj stazi određene dužine. Upravo kao što se u narodu kaže „Preko preče-naokolo bliže“, tako je i u orijentiringu često. U svakom trenutku takmičari moraju znati gde se nalaze i naravno na osnovu svog znanja i iskustva u čitanju karte, da donose odluku o tome kojim pravcem će se kratati kako bi najbrže obišli celu stazu i pronašli sve kontrolne tačke. Nekada je brže ako se brdo obiđe nego ako se ide preko njega. Takve i mnogo komplikovanije odluke svakog trenutka donose takmičari u orijentiringu, u čemu je čar ovog sporta.

Orijentiring je sport za sve. Može se upražnjavati rekreativno i takmičarski, od 10 do 65 godina i više. To je porodični sport jer se njime mogu baviti istovremeno sve generacije. Takmičenja mogu biti pojedinačna, ekipna, štafetna. Mogu se sprovoditi danju (dnevna) i noću (noćna). Može biti uz kretanje nogama, kretanje na skijama, na biciklu … Orijentirin nije skup sport je zahteva jedino da takmičar ima svoju busolu i kartu terena.

Više o orijentiringu  na http://www.orijentiring.rs/srb/o_orijentiringu.php

CILJNA GRUPA: mladi sa teritorije Grada Užica ( učenici srednjih škola i studenti, članovi planinarskih društava …)

OČEKIVANI ISHOD OBUKE: Polaznici škole orijentacije moći će brzo i vešto da koriste topografsku kartu i ručnu busolu prilikom poziciranja stajne tačke, izbora varijante orijentacije kretanja i kontrole pređenog rastojanja po izabranom i zadatom pravcu i da isto zanje iskoriste u svakodnevnom životu, u oblasti planinarstva, orijentiringa, lova i ribolova, turizma …

OSNOVNI CILJ ŠKOLE ORIJENTACIJE: Kreiranje novog turističkog proizvoda i podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude ruralnog područja sela sa teritorije Grada Užica i Opštine Požega (Zlakusa, Drežnik, Potpeće, Roge, Rupeljevo, Potočanje, Kravci)

SPECIFIČNI CILJEVI ŠKOLE ORIJENTACIJE:

  • Osposobiti polaznike kursa za sigurnu i tačnu orijentaciju prilikom kretanja na nepoznatom zemljištu
  • Animirati mlade sa teritorije Grada Užica za bavljenje orijentiringom
  • Formiranje ekipe mladih sa teritorije Grada Užica za takmičenje u orijentiringu

NAČIN PRIJAVLJIVANJA i INFORMACIJE:

putem e-maila terzicaavlia@gmail.com , ili na telefon 069 546 1180

ROK PRIJAVLJIVANJA: 27. avgust 2019. godine (broj polaznika škole ograničen)

DATUM ODRŽAVANJA ŠKOLE ORIJENTACIJE: 29, 30 i 31. avgust 2019. godine

MESTO ODRŽAVANJA: Etno park «Terzića avlija», Zlakusa

Najnovija brošura

brosura_m