Izaberite stranicu

Потпећка пећина – Потпеће

Потпећка пећина се налази у селу Потпећ, крај Злакусе, 14 км  од Ужица, у северном подручју Дрежничке Градине (931 м н.в.). Улаз у пећину спада у ред монументалних дела природе. Џиновски портал у облику потковице, висок 50м (од корита периодског тока до свода), а широк 12м при дну, односно 22м при врху, највиши је пећински улаз у Србији. Издубљен на кречњачкој литици, чији је вертикални део висок 72м. Итсражена и уређена дужина за посетиоце је 555м. Улазно силазна стаза има преко 700 степеника.

Потпећка печина је изворског типа њу су изградиле воде понорница које пониру у Дрежничкој долини и после подземног тока у дужини од 4-5 км (у правој линији), избијају из пећине или врела испред пећине и граде Петницу-пећинску реку.

  • Геолошки састав: по Ј. Цвијићу (1914.), Потпећка пећина изграђена је у средњетријаским кречњацима, који „леже на верфенским шкриљцима“. Детаљна геолошка истраживања и картирања овог подручја, извршио је Б. Марковић (1957. и 1968. г.). Тријаски кречњак, у коме је изграђена пећина, беличасте је боје, пикотинске позорности и фине мозаичке структуре.
  • Спелеолошке карактеристике: у Потпећкој пећини разликују се два главна спрата пећинских канала: старији – Горња пећина и млађи – Доња пећина. Улазни канал је заједнички за оба хоризонта, пошто је настао разарањем међуспратне конструкције и њиховим спајањем. Богаство пећинског накита спада у ред веома ретких у крашким пећинама… У морфоспелеошком погледу, у Потпећкој пећини се разликују три групе канала: фосилни (Горња пећина), периодски активни ток (дужи део Доње пећине) и стално активни (најновији подземни ток).
  • Климатске карактеристике: средња годишња температура ваздуха износи 9,5 Cş.
  • Потпећка пећина и човек: претпоставља се да је пећина била човеково станиште још за време неолита. Откривено је обиље керамике, обрађени јеленски рогови и камено оружје. Њени становници су у сваком случају знали да користе њене повољне природне карактеристике.

Потпећка пећина је отворена за туристе од почетка априла до краја октобра а уколико временски услови и безбедност уласка у пећину дозвољава и ван ових термина (зимски период, снег, лед…) могуће је отворити овај споменик природе за групне посете уз претходну најаву и договор са Туристичком организацијом Ужице.

Контакт:

. . .

ВИДЕО СЕКЦИЈАClick to Watch Video

Најновија брошура

brosura_m