Seoska turistička domaćinstva

Pokretač seoskog turizma u Zlakusi, Etno park «Terzića avlija» i dobitnik najvećeg priznanja u oblasti seoskog turizma u Srbiji, Turističkog cveta 2008 (koji na svetski Dan turizma dodeljuje Turistička organizacija Srbije za rezultate i dati doprinos razvoju turizma u Srbiji ) sa početkom svog rada, 2005. godine pokreće osnivanje Etno udruženja «Zavičaj» koje pored ostalih ciljeva ima i razvoj sela kroz pospešaj seoskog turizma. Zahvaljujući ovom poduhvatu u Zlakusi danas postoji raspoloživih više od 50 ležaja koji su kategorisani za potrebe seoskog turizma u okviru više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Pokretanje seoskog turizma u Zlakusi postiče i domaćinstva u susednim selima da se opredele za davanje usluga u ruralnom turizmu tako da su u sklopu jedinstvene ponude Sektora za ruralni turizam Etno udruženja «Zavičaj» danas i neka domaćinstva iz sela Potpeć, Krvavci, Rupeljevo, Tatinac … a koji su članovi ovog Udruženja. Danas organizovane grupe koje se opredele na prenoćište u Zlakusi mogu biti razmeštene na sledećim domaćinstvima:

 • seosko turističko domaćinstvo Drndarević Saše («Terzića avlija», Zlakusa)
 • seosko turističko domaćinstvo Terzić Gorana (Zlakusa)
 • seosko turističko domaćinstvo Terzić Vasilija (Zlakusa)
 • seosko turističko domaćinstvo Glišić Milenka (Zlakusa)
 • seosko turističko domaćinstvo Stankić Zorana (Zlakusa)
 • seosko turističko domaćinstvo Milutinović Nedeljka (Zlakusa)
 • seosko turističko domaćinstvo Jovanović Ratomirke (Potpeć)
 • seosko turističko domaćinstvo Jovanović Radojke (Potpeć)
 • seosko turističko domaćinstvo Milivojević Darinke (Potpeć)
 • seosko turističko domaćinstvo Subotić Cane (Krvavci)
 • seosko turističko domaćinstvo Đokić Miroslava («Vila Vinka», Rupeljevo)
 • seosko turističko domaćinstvo Drčelić Ratka (Tatinac)

Prezentacije seoskog turističkog domaćinstva Terzića avlije možete videti ovde.

. . .

VIDEO SEKCIJAClick to Watch Video

Najnovija brošura

brosura_m