Izaberite stranicu

Сеоска туристичка домаћинства

Покретач сеоског туризма у Злакуси, Етно парк «Терзића авлија» и добитник највећег признања у области сеоског туризма у Србији, Туристичког цвета 2008 (који на светски Дан туризма додељује Туристичка организација Србије за резултате и дати допринос развоју туризма у Србији ) са почетком свог рада, 2005. године покреће оснивање Етно удружења «Завичај» које поред осталих циљева има и развој села кроз поспешај сеоског туризма. Захваљујући овом подухвату у Злакуси данас постоји расположивих више од 50 лежаја који су категорисани за потребе сеоског туризма у оквиру више регистрованих пољопривредних газдинстава.

Покретање сеоског туризма у Злакуси постиче и домаћинства у суседним селима да се определе за давање услуга у руралном туризму тако да су у склопу јединствене понуде Сектора за рурални туризам Етно удружења «Завичај» данас и нека домаћинства из села Потпећ, Крвавци, Рупељево, Татинац … а који су чланови овог Удружења. Данас организоване групе које се определе на преноћиште у Злакуси могу бити размештене на следећим домаћинствима:

 • сеоско туристичко домаћинство Дрндаревић Саше («Терзића авлија», Злакуса)
 • сеоско туристичко домаћинство Терзић Горана (Злакуса)
 • сеоско туристичко домаћинство Терзић Василија (Злакуса)
 • сеоско туристичко домаћинство Глишић Миленка (Злакуса)
 • сеоско туристичко домаћинство Станкић Зорана (Злакуса)
 • сеоско туристичко домаћинство Милутиновић Недељка (Злакуса)
 • сеоско туристичко домаћинство Јовановић Ратомирке (Потпећ)
 • сеоско туристичко домаћинство Јовановић Радојке (Потпећ)
 • сеоско туристичко домаћинство Mиливојевић Даринке (Потпећ)
 • сеоско туристичко домаћинство Суботић Цане (Крвавци)
 • сеоско туристичко домаћинство Ђокић Мирослава («Вила Винка», Рупељево)
 • сеоско туристичко домаћинство Дрчелић Ратка (Татинац)

Презентације сеоског туристичког домаћинства Терзића авлије можете видети овде.

. . .

ВИДЕО СЕКЦИЈАClick to Watch Video

Најновија брошура

brosura_m